Milli Emlak Uzmanlığı Deneme Sınavlarına Katılın!

Memur Sınav - memursinav.com

2023 yılı Milli Emlak Uzmanlığı Sınav kayıtları www.memursinav.com adresinde DEVAM ETMEKTEDİR!

www.memursinav.com online sistem kayıtları için mesai saatleri içerisinde Memur Sınav Yayınevi Çağrı Merkezindendestek alabilirsiniz.

Memur Sınav Yayınevi Çağrı Merkezi :  0 850 303 62 79

Whatsapp destek :  0 850 303 62 79

-----------------------------------------------------

Milli Emlak Uzmanlığı Sınavı Soru Sayıları;

Aşağıda verilen Sayaçlı ve Çözümlü Soru sayıları şu an itibari ile oluşturulan soru sayılarıdır.

1- Milli Emlak Uzmanlığı : 2,262 Sayaçlı ve Çözümlü Soru

Milli Emlak Uzmanlığı Sınavı 6 adet Türkiye Geneli Canlı Deneme Sınav Takvimi ilan edilmiştir.

Milli Emlak Türkiye Geneli Canlı Deneme Sınav Takvimi;

Ücretsiz Deneme 28 Eylül 2023 Perşembe 20.00

1- Özel Üyelere Yönelik Deneme 28 Ekim 2023 Cumartesi 20.00! 

2- Özel Üyelere Yönelik Deneme 4 Kasım 2023 Cumartesi 20.00!

3- Özel Üyelere Yönelik Deneme 11 Kasım 2023 Cumartesi 20.00!

4- Özel Üyelere Yönelik Deneme 18 Kasım 2023 Cumartesi 20.00!

5- Özel Üyelere Yönelik Deneme 22 Kasım 2023 Çarşamba 20.00!
 

Geçmişte yapılan www.memursinav.com sistemine tanımlı Türkiye Geneli Canlı Deneme sınavları bulunmaktadır. Katılarak geçmişte üyelerimizin aldığı puanlar ile kendi puanınızı kıyaslayabilir SIRALAMA ve PUAN tespiti yapabilirsiniz.

MİLLİ EMLAK UZMANLIĞI SINAVI SORUMLU OLUNAN KONULAR

1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na İlişkin Hükümleri
2- 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
3- 336 sıra sayılı Millî Emlak Genel Tebliği (Ecrimisil Tespit, Takdir ve Tahsil İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında)
4- 313 sıra sayılı Millî Emlak Genel Tebliği (Hazinenin Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazların Satış İşlemleri Hakkında)
5- 29/06/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
6- 382 sıra sayılı Millî Emlak Genel Tebliği (Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Yer Alan ve İmar Planı Bulunmayan veya İmar Planında Tarımsal Amaca Ayrılan Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında)
7- 385 sıra sayılı Millî Emlak Genel Tebliği (4706 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesi Kapsamında Kamu Konutlarının Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında)
8- 387 sıra sayılı Millî Emlak Genel Tebliği (İmar Planı Bulunmayan veya İmar Planında Tarımsal Amaca Ayrılan Hazineye ait Tarım Arazilerinin Kullanıcılarına Kiralanması ve Satışına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında)
9- 393 sıra sayılı Millî Emlak Genel Tebliği (İmar Planı Bulunmayan veya 1/5000 ya da 1/1000 Ölçekli İmar Planlarında Tarımsal Amaca Ayrılan Hazineye Ait Taşınmazların Sera ve Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Seracılık Faaliyetleri de Dahil Tarımsal Üretim Yapmak Üzere Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Üretici Birlikleri ile Bunların Üst Kuruluşlarına Kiraya Verilmesine İlişkin Usul ve Esasları Hakkında)
10- 2015/1 sayılı Genelge (4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin onbirinci (son) fıkrasının uygulanması hakkında)
11- 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun
12- 345 sıra sayılı Millî Emlak Genel Tebliği (2/B Kapsamında Kalan Taşınmazların Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında)
13- 355 sıra sayılı Millî Emlak Genel Tebliği (Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında)
14- 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç, kişi ve eşya hukuku hükümleri
15- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
16- 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu (İlgili Maddeler: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33/A, 34)
17- 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanunu
18- 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu (İlgili Maddeler: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31)
19- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu (İlgili Maddeler: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26. Maddeler ve Geçici Madde 16)
20- 22/02/2020 tarihli ve 31047 sayılı Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik
21- 396 sıra sayılı Millî Emlak Genel Tebliği (Hazineye Ait Taşınmazların Yapı Kayıt Belgesi Sahiplerine Satışına İlişkin Usul ve Esaslar)
22- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
23- İdare Hukuku
24- 19/06/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
25- 298 sıra sayılı Millî Emlak Genel Tebliği (Hazine Ait Taşınmazların Pazarlık Usulü İle Kat veya Arsa Karşılığı İnşaat Yaptırılarak Değerlendirilmesi Hakkında)
26- 300 sıra sayılı Millî Emlak Genel Tebliği (Hazinenin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazlar ile Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin Kiraya Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında)
27- 324 sıra sayılı Millî Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazları Üzerinde Ön İzin ve Kullanma İzni Verilmesi ile İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi İşlemleri Hakkında)
28- 327 sıra sayılı Millî Emlak Genel Tebliği (Yetki Devrine İlişkin Düzenlemeler Hakkında)
29- 358 sıra sayılı Millî Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazları Üzerinde Özel Ağaçlandırma Yapılmak Amacıyla Ön İzin Verilmesine ve Kiralama Yapılmasına İlişkin İşlemler Hakkında)
30- 379 sıra sayılı Millî Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarının Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler ile Süs Bitkileri Yetiştirmek Amacıyla Kiraya Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında)
31- 400 sıra sayılı Millî Emlak Genel Tebliği (Hazine Arazilerinin Topraksız, Yeterli Toprağı Olmayan Çiftçilere Kiraya Verilmesi Hakkında)
32- 2014/1 sayılı Genelge (Değerleme Usul ve Esaslarına İlişkin)

Milli Emlak Uzmanlığı Sınavı hazırlık çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Sizi Sınavlarınıza en etkili bir şekilde hazırlamak için tüm ekibimiz hızlı bir şekilde çalışmaktadır.

İlgili kadrolara soru giriş devam etmektedir. Sınav komisyonu sınav tarihine kadar soru girişlerine ve gerçek sınavın provası niteliğinde olanTürkiye Geneli Canlı Deneme sınavı girişlerini yapacaktır. Sınava katılacaklar arasında  SIRALAMANIZI  ve PUANINIZI tespit edebileceğiniz Milli Emlak Uzmanlığı Sınavı Türkiye Geneli Canlı Deneme sınavları, sınav ilanını takip eden hafta içinde DENEME SINAV TAKVİMİ olarak yayınlanacaktır.Türkiye Geneli Canlı Denemeler bir çok defa açılacaktır.

Milli Emlak Uzmanlığı sınavlarına bizimle alanında uzman kadromuzla çok rahat ve kaliteli hazırlanabilirsiniz.

www.memursinav.com sınavlara Online hazırlık sitesidir. 

Online Hazırlık sitemize kayıt yaptırarak;

Zaman ve mekana bağlı kalmadan her yerden online sayaçlı soru, testler, Canlı denemeler çözebilir,

Sistemdeki tüm soruların kaynak çözümleri'ne ulaşabilir,

Zaman ve mekana bağlı kalmadan ders notu, konu özeti çalışabilir,

Etitörlerimizden ve hocalarımızdan her konuda  HATA BİLDİR  butonu ile destek alabilir,

Türkiye Geneli Online Denemelere, zamana ve mekana bağlı kalmadan katılarak gerçek sınav deneyimi yaşayabilir,

Gerçek sınavın provası niteliğinde olacak olan Türkiye Geneli Online Denemelere katılarak kendinizi sınava girecek kişilerle kıyaslayabilir,

Sitemizin Online bir çalışma platformu olmasından dolayı sürekli olarak soru,mevzuat ve kaynak olarak  takip edebilir,

Site içerisindeki HIZLI DENEME modülü ile her an kendi denemenizi oluşturabilir,

Siteye kayıt yaptırdıktan sonra GENEL PUAN, ALAN SIRALAMANIZI (Siteye kayıtlı diğer üyeler ile mukayese), GÜNLÜK ve TOPLAM SORU sayınızı,  DOĞRU  ve YANLIŞ durumunuzu öğrenebilir,

Sorularda bulunan sayaçlarla sorunun kaç üye tarafından kaç defa çözüldüğü,doğru ve yanlış çözülme oranlarını görerek sorunun zorluk ve çözülme durumunu görebilir ,

Sınavda çıkması muhtemel olarak gördüğünüz soruyu FAVORİLERİME EKLE butonu ile şahsi sayfanıza ekleyebilir,

Sorulardaki sayaçlar sayesinde ilgili soruyu çözüp çözmediğinizi,kaç defa çözdüğünüzü ve vermiş olduğunuz cevapları görebilir,

DUYURULAR bölümümüzle Alanınızla ve sınavınızla ilgili tüm gelişmeleri takip edebilir,

Sitemize Ücretsiz kayıt yaptırarak çalışmalarımız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.Sistem özelliklerini tespit edebilirsiniz.

www.memursinav.com