2022 yılı Mahalli İdare Birlikleri Personeli, Zabıta Personeli ve İtfaiye Personeli Görevde Yükselme Kayıtlarımız AÇILMIŞTIR !!!

Memur Sınav - memursinav.com

2022 yılı Mahalli İdare Birlikleri Personeli, Zabıta Personeli ve İtfaiye Personeli Görevde Yükselme sınavına hazırlık çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Sizi Sınavlarınıza en etkili bir şekilde hazırlamak için tüm ekibimiz hızlı bir şekilde çalışmaktadır.

Aşağıdaki kadrolardan her biri ayrı ayrı olmak üzere www.memursinav.com sisteminde kayıtları AÇILMIŞTIR!

Mahalli İdareler Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Kadroları;

ZABITA PERSONELİ 

1-  1. GRUP / Zabıta Komiseri

2-  2. GRUP / Zabıta Amiri

3-  3. GRUP / Zabıta Şube Müdürü

İTFAİYE PERSONELİ

1-  1. GRUP / İtfaiye Çavuşu

2-  2. GRUP / İtfaiye Amiri

3-  3. GRUP / İtfaiye Şube Müdürü

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ PERSONELİ

1-  1. GRUP / V.H.K.İ. Bilgisayar İşletmeni, Veznedar, Ambar Memuru, Ayniyat Memuru, Belediye Trafik Memuru, Bilet Satış Memuru, Evlendirme Memuru, Gemi Adamı, Gişe Memuru, Memur, Mutemet, Sayaç Memuru, Tahsildar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför

2-  2. GRUP / Çözümleyici, Uzman, Sivil Savunma Uzmanı, Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Bando Şefi, Ayniyat Saymanı, Kontrol Memuru, Muhasebeci, Eğitmen

3-  3. GRUP / Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amiri

4-  4. GRUP / Müdür, Hukuk Müşaviri, Unvan Değişikliği (Unvan Değişikliğine Tabi Unvanlar)

www.memursinav.com sisteminde 2022 yılı Mahalli İdareler Personeli, Zabıta Personeli ve İtfaiye Personeli Görevde Yükselme sınavı bölümünde 4,252 civarı tüm kadroların toplamında Sayaçlı ve Çözümlü Soru sayısına ulaşılmış olup soru ve konu anlatım girişleri devam etmektedir.